Meluilmoituspäätös, Dersa Oy/Ravintola Puulaaki, Kangasniemi

Kuulutusaika

21.7.2022 - 29.8.2022

Kuulutus

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 19 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Dersa Oy
Toiminta Musiikkitapahtuma
Aika

29.7.2022 klo 20:00 - 23:45 paikalliset orkesterit.

30.7.2022 klo 18:00 - 24:00 päätapahtumakonsertti

Paikka Kangasniemen torialue, Satamatie 18 Kangasniemi
 

 

 

 

 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 21.7.2022

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 28.7.2022.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 29.8.2022.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 20.7.2022
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut