Maa-ainesluvan muutos, Destia Oy, Hirvensalmi

Kuulutusaika

4.8.2022 - 9.9.2022

Kuulutus

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on päätöksellään 26.7.2022 § 1 hyväksynyt Destia Oy:n hakemuksesta maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-ainesten ottamisluvan ottoalueen rajauksen muutoksen Hirvensalmen kunnan Kauniston kallioalueella.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 4.8.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 10.8.2022.

Valitusoikeus on ympäristösuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen.

Valitusaika päättyy 9.9.2022.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 3.8.2022

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut