Kuulutus ympäristölupahakemuksesta Noitalansuon Biokaasu Oy Pertunmaa

Kuulutusaika

19.4.2022 - 25.5.2022

Kuulutus

Noitalansuon Biokaasu Oy hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa biokaasulaitokselle Pertunmaalle Kuorttiin Kutomakujalle kiinteistölle 588-406-2-229.

Uusi biokaasulaitoskokonaisuus koostuu enintään kahdeksasta panostoimisesta kuivamädätysreaktorista ja yhdestä märkämädätysreaktorista.

Kuivamädätysreaktoreissa käsitellään lähialueella muodostuvaa nurmea, ruokohelpeä ja olkea. Märkämädätyslaitoksessa käsitellään esimerkiksi elintarviketeollisuuden sivuvirtoja ja lantajakeita.

Tuotettu biokaasu hyödynnetään ajoneuvojen polttoaineena, teollisuudessa ja osin laitoksen omakäyttöenergian tuottamiseen. Sivutuotteena muodostuva biohiilidioksidi voidaan ottaa talteen ja hyödyntää kasvihuoneissa tai teollisuudessa. Mädätysjäännös hyödynnetään paikallisten viljelijöiden pelloilla kierrätysravinteina.

Jätteiden enimmäiskäsittelymäärä on 19 999 t/vuodessa.

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien puh. 044 794 4702 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä Mikkelin kaupungin virastotalolla os. Maaherrankatu 9 - 11, Mikkeli 19.4. – 25.5.2022 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 25.5.2022 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli.

Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa hakijan edustaja Jari Liukkoselta, puh. 040 5297 606 ja ympäristötarkastajalta, puh. 044 7944 702.

 

Mikkelissä 14.4.2022

 

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA