Kuulutus ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemuksesta, Urakointi Veljekset Lehto, Eräkorven kallioalue, Pertunmaa

Kuulutusaika

28.3.2024 - 3.5.2024

Kuulutus

KUULUTUS

 

Urakointi Veljekset Lehto hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhinnalle ja kiviaineksen murskaustoiminnalle Pertunmaan Anetun kylälle, Eräkorven kallioalueelle, joka sijaitsee tilalla Eräkorpi (588-401-9-1).

Kyseessä on avaamaton kallioalue.

Ottamisalueen pinta-ala on 2,9 ha. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Hakemuksen mukainen kokonaisottomäärä on 212 000 k-m3. Otettava maa-aines on kalliokiviainesta. Vuosittainen murskausaika on 3 – 4 viikkoa. Murskausta suoritetaan kysynnän mukaan noin 1 – 2 kertaa vuodessa.

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä Mikkelin kaupungin virastotalon 4. kerroksessa, os. Maaherrankatu 9 -11, Mikkeli 28.3. – 3.5.2024 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä kirjallisen muistutuksen viimeistään 3.5.2024 osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa hakijan edustajalta, puh. 040 065 6593 ja ympäristötarkastajalta, puh. 050 311 7135.

 

Mikkelissä 27.3.2024

 

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA