Kuulutus ympäristöilmoituspäätöksestä

Kuulutusaika

15.5.2024 - 20.6.2024

Kuulutus

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 11 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Savon Kuljetus Oy
Toiminta Porrassalmenkadun sillan paalutustyö
Aika Kaksi paalutusjaksoa (5 päivää) keväällä ja syksyllä (15.5. – 30.10.2024 välisenä aikana)
Paikka Porrassalmenkadun silta, Porrassalmenkatu 57
 

 

 


Kuulutuksen julkaisupäivä on 15.5.2024.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 21.5.2024.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 20.6.2024.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 14.5.2024


Mikkelin seudun ympäristöpalvelut