Kuulutus meluilmoituspäätöksestä, Vilkonharjun Sora Oy, Otava

Kuulutusaika

1.6.2022 - 11.7.2022

Kuulutus

Ympäristöpalvelujen johtaja/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 1 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Vilkonharjun Sora Oy
Toiminta Murskaustyö
Aika 1.6. - 15.6.2022 ja 15.8. - 30.9.2022. Murskausta tehdään maanantaista perjantaihin klo 8 - 18.
Paikka Sahantie 16, Otava Mikkeli
 

 

 


Kuulutuksen julkaisupäivä on 1.6.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 9.6.2022.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 11.7.2022.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko ja osoitteessa www.julkipano.fi.

Mikkelissä 1.6.2022


Mikkelin seudun ympäristöpalvelut