Kuulutus meluilmoituspäätöksestä Maanrakennus Leppä Ky, Mäntyharju

Kuulutusaika

13.5.2024 - 18.6.2024

Kuulutus

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 11 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Maanrakennus Leppä Ky
Toiminta Kivien murskaus
Aika Työ kestää 7.6.2024 saakka. Työtä tehdään maanantaista perjantaihin klo 7- 22.
Paikka Halssin maa-ainesalue, tila 507-423-2-139, Mäntyharju
 

 

 


Kuulutuksen julkaisupäivä on 13.5.2024.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 19.5.2024.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 18.6.2024.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko ja Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 - 10).

Mikkelissä 10.5.2024


Mikkelin seudun ympäristöpalvelut