Kuulutus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta / Kangasniemi

Kuulutusaika

16.5.2023 - 6.6.2023

Kuulutus

Pasi Lahikainen on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta toiminnasta Kangasniemellä Lapaskankaan teollisuusalueella kiinteistöllä RN:o 213-428-11-76 (Pelhanen pohjoispuolella oleva tontti).

Työ on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kiviaines rikotetaan raekokoon 500 mm kaivinkonealustaisella iskuvasaralla. Myöhemmässä vaiheessa kiviaines murskataan raekokoon 0-32 mm. Murskaukseen käytetään ammattimaista kalustoa ja yrityksiä. Työ aloitetaan heti ilmoituksen käsittelyn jälkeen ja sen arvioidaan olevan valmis syyskuu 2023 loppuun mennessä.

Ilmoitukseen ei sisälly nähtävillä pidettäviä asiakirjoja.

Ilmoituksessa tarkoitetusta toiminnasta saavat ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä kirjallisen muistutuksen sähköpostilla ymparistonsuojelu@mikkeli.fi tai kirjeenä os. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, PL 33, 50101 Mikkeli viimeistään 30.5.2023. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja antavat toiminnanharjoittajan puolesta Pasi Lahikainen puh. 040 7451671 tai ympäristötarkastaja, puh. 040 573 6255.

 

Kangasniemellä 16.5.2023

 

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT