Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta; Destia Oy, Kukka-ahon kallioalue, Mikkeli

Kuulutusaika

19.6.2024 - 25.7.2024

Kuulutus

Destia Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa Mikkelissä Puukonsaaren kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Kukka-ahon kallioalue 491-444-5-9.

Lupaa haetaan 10 vuoden ajalle. Alueelle haetaan toiminnan aloittamislupaa ennen kuin maa-aineslupapäätös on lainvoimainen.

Kyseessä on alue, jolla on ollut toimintaa aiemmin. Viimeisin 8.7.2014 myönnetty maa-aineslupa on voimassa 31.12.2024 saakka. Voimassa oleva 4.2.2011 myönnetty ympäristölupa on voimassa toistaiseksi.

Ottoalueen alueen pinta-ala on 6,10 ha. Haettava ottomäärä on 200 000 m3ktr, josta kalliota 190 000 m3ktr ja moreenia 10 000 m3ktr.

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien puh, 044 794 4702 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä Mikkelin kaupungin virastotalon 4. kerroksessa, os. Maaherrankatu 9 - 11, Mikkeli 19.6. – 25.7.2024 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 25.7.2024 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa hakijan edustajalta, puh. 0400 335 554 ja ympäristötarkastajalta, puh. 044 7944 702.
 

Mikkelissä 17.6.2024
 

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA