Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta

Kuulutusaika

3.3.2023 - 11.4.2023

Kuulutus

Maanrakennus Leppä Ky hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa Halssin maa-ainesalueelle Mäntyharjuun kiinteistölle Halssi 507-423-2-139.

Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen vanhalla maa-ainesalueella. Lupaa haetaan 10 vuoden toiminta-ajalle.

Ottoalueen pinta-ala on 5,9 ha. Otettava määrä on 100 000 m3ktr hiekkaa ja soraa.

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien puh. 044 794 4702 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä Mikkelin kaupungin virastotalon 4. kerroksessa, os. Maaherrankatu 9 - 11, Mikkeli 7.3. – 11.4.2023 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 11.4.2023 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa hakijan edustajalta, puh. 0500 281 261  ja ympäristötarkastajalta, puh. 044 7944 702.

 

Mikkelissä 3.3.2022

 

                         MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA