Kuulutus Ympäristölupa-/maa-aineslupahakemuksesta/ympäristöilmoituksesta

Kuulutusaika

1.6.2022 - 8.7.2022

Kuulutus

Maanrakennus Pajunen Ay hakee ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaista muutosta louhinnan ja louheen murskauksen ympäristöluvan lupamääräykseen, joka koskee kesäajan toiminta-aikaa.

Kyseessä on Rauhavuoren kallioalueella Mikkelissä kiinteistöllä 491-446-8-50 oleva toiminta.

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt voimassa olevan ympäristöluvan 27.1.2011 § 11. Sen lupamääräyksen mukaan porausta, räjäytyksiä, rikotusta ja murskausta saa tehdä 16.8. – 31.5. välisenä aikana.

Hakija hakee kesäaikaisen toimintarajoituksen poistoa, mikä vastaisi nykyiseen vaihtelevaan kalliomurskemenekkiin niin yksityisille asiakkaille kuin julkisille toimijoille.

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien puh. 044 794 4702 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä Mikkelin kaupungin virastotalolla os. Maaherrankatu 9 - 11, Mikkeli 1.6. – 8.7.2022 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 8.7.2022 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli.

Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa hakijan edustaja Paavo Pajuselta, puh. 050 5413 633 ja ympäristötarkastajalta, puh. 044 7944 702.

 

Mikkelissä 30.5.2022              

       

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA