Kuulutus Ympäristölupa-/maa-aineslupahakemuksesta/ympäristöilmoituksesta

Kuulutusaika

12.5.2022 - 20.6.2022

Kuulutus

Destia Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa Metsähallituksen sora-alueelle, joka sijaitsee Mikkelissä kiinteistöllä Valkiajärvi 491-418-31-1.

 Lupaa haetaan 10 vuoden ajalle. Alueelle haetaan toiminnan aloittamislupaa ennen kuin yhteislupapäätös on lainvoimainen.

 Kyseessä on alue, jolla on ollut toimintaa aiemmin. Ottoalueen alueen pinta-ala on 6,50 ha, josta kaivualuetta on 4,3 ha. Otettava sora- ja hiekkamäärä on yhteensä 160 000 m3ktr.

 Alueella olevaa kiviainesta murskataan sekä käytetään jalostamattomana rakentamistarpeisiin. Lisäksi alueella välivarastoidaan ja kierrätetään puhdasta maa- ja kiviainesta. Mursketta tuotetaan keskimäärin 50 000 tonnia vuodessa. Kivenrikotus ajoitetaan 16.8. – 31.5. väliselle ajalle arkipäiviin klo 7 – 18.  Murskausta tehdään arkisin klo 7 – 22. Murskeen kuormausta ja kuljetusta on arkisin klo 7 – 22, poikkeustapauksissa myös viikonloppuisin. Murskausjakson kesto on yleensä 3 – 12 viikkoa. Toimintoja ei ole näillä näkymin joka vuosi.                     

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien puh, 044 794 4702 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä Mikkelin kaupungin virastotalon 4. kerroksessa, os. Maaherrankatu 9 - 11, Mikkeli 13.5. – 20.6.2022 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 20.6.2022 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa hakijan edustaja Terho Klemetiltä, puh. 040 569 2595 ja ympäristötarkastajalta, puh. 044 7944 702.

 

Mikkelissä 12.5.2022

 

 MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA