Kuulutus Ympäristölupa-/maa-aineslupahakemuksesta/ympäristöilmoituksesta

Kuulutusaika

28.4.2022 - 6.6.2022

Kuulutus

Ristiinan Ammattirealisointi Oy hakee vesiliikennelain 106 §:n mukaista lupaa vesijettien SM-osakilpailun järjestämiseen Ristiinan Kirkkorannan edustalla 5.-6.8.2022. Samalla hakija tekee ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen meluilmoituksen.

Kilpailun ajankohta on perjantaina 5.8.2022 kello 17.00-21.00 sekä lauantaina 6.8.2022 kello 10.00-20.00 välisenä aikana. Yhdessä lähdössä vesijettejä on noin 10-15 kpl.

Asiakirjat ovat nähtävillä erikseen sopien puh. 044 794 5331 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikön Mikkelin toimipaikassa, os. Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli, 28.4. – 6.6.2022 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 6.6.2022, osoitteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli tai sähköpostitse ymparistopalvelut@mikkeli.fi. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja antaa myös järjestäjän edustaja Janne Auvinen, puh. 0400 654 036.

Mikkelissä 28.4.2022
Mikkelin seudun ympäristölautakunta