Kuulutus Ympäristölupa-/maa-aineslupahakemuksesta/ympäristöilmoituksesta

Kuulutusaika

14.3.2024 - 22.4.2024

Kuulutus

Kuljetus J.Mäkelä ja J.Viiala Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa maa-ainesten ottamiseen.

Toiminta sijoittuu Kangasniemen Makkolan kylään tilalle Siikajärvelä (213-413-7-20). Haettavan ottoalueen pinta-ala on noin 2,2 ha. Alueelta on tarkoitus ottaa maa-aineksia noin 100 000 m3 seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen.

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien puh. 044 794 5331 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen Kangasniemen toimipaikassa, os. Sairaalantie 15, 51200 Kangasniemi 14.3.-22.4.2024 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 22.4.2024 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi, sähköpostilla ymparistopalvelut@mikkeli.fi tai osoitteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa hakijan edustajalta, puh. 0400 244 388 ja ympäristötarkastajalta, puh. 044 794 5331.

 

 

Mikkelissä 14.3.2024