Kuulutus Ympäristölupa-/maa-aineslupahakemuksesta, Lainojan kallioalue, Mäntyharju

Kuulutusaika

7.2.2024 - 15.3.2024

Kuulutus

Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy hakee maa-aineslain 4 §:n maa-aineslupaa ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa maa-ainesten otolle ja kalliokiviaineksen murskaukselle Mäntyharjussa Lainojan kallioalueelle, kiinteistölle Lainojanpalsta 507-409-3-34.

Kyseessä on uusi toiminta. Lupaa haetaan 15 vuoden toiminta-ajalle.

Ottoalueen alueen pinta-ala on 1,43 ha, josta kaivualueen ala on 0,73 ha. Otettavat määrät ovat yhteensä 102 000 m3ktr, josta moreenia on arvioitu saatavan 4 000 m3ktr ja kalliota 98 000 m3ktr.

Louhinta- ja murskaustöitä sekä kiviainesmateriaalien kuormausta ja poiskuljetusta suoritetaan ympäri vuoden. Louhinta- ja murskaustyöt tehdään siirrettävillä laitteistoilla jaksoittain. Noin 3 viikon toimintajaksoja on keskimäärin 2 kertaa vuodessa ja enintään 4 kertaa vuodessa. Työt ajoitetaan arkipäiviin maanantaista perjantaihin. Kuljetuksia voi olla myös viikonloppuisin.

Asiakirjat ovat nähtävillä osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien puh. 044 7944 702 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä Mikkelin kaupungin virastotalon 4. kerroksessa, os. Maaherrankatu 9 - 11, Mikkeli 8.2. – 15.3.2024 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 15.3.2024 osoitteella Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa hakijan edustajalta, puh. 0400 653 701 ja ympäristötarkastajalta, puh. 044 7944 702.
 

Mikkelissä 7.2.2024

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA