Kuulutus Ympäristölupa-/maa-aineslupahakemuksesta/ympäristöilmoituksesta

Kuulutusaika

12.9.2023 - 19.10.2023

Kuulutus

Maanrakennus L. Kurppa Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa maa-ainesten (soran ja hiekan) ottamiseen.

Toiminta sijoittuu Pertunmaalle Nipulinmetsätien maa-ainesalueelle, tilalle 588-874-1-0. Haettavan ottoalueen pinta-ala on noin 2,3 ha. Alueelta on tarkoitus ottaa maa-aineksia noin 73 000 m3 seuraavan 10 vuoden aikana.

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien puh. 044 794 5331 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen Mäntyharjun toimipaikassa, os. Sairaalantie 5, 52700 Mäntyharju 12.9. – 19.10.2023 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 19.10.2023 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi, sähköpostilla ymparistopalvelut@mikkeli.fi tai osoitteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa hakijan edustajalta, puh. 040 526 3473 ja ympäristötarkastajalta, puh. 044 794 5351.

Mikkelissä 12.9.2023

 

 

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA