Kuulutus Ympäristölupa-/maa-aineslupahakemuksesta/ympäristöilmoituksesta

Kuulutusaika

12.9.2023 - 19.10.2023

Kuulutus

Maanrakennus L. Kurppa Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kalliokiviaineksen ottamiseen ja murskaamiseen.

Toiminta sijoittuu Pertunmaalle Kärmelammen maa-ainesalueelle, tilalle 588-874-1-0. Lupaa haetaan ottotoiminnan jatkamiseksi osittain vanhan luvan mukaisella alueella ja osittain uudella alueella. Haettavan ottoalueen pinta-ala on noin 3,4 ha. Alueelta on tarkoitus ottaa kalliokiviaineksia 150 000 m3 seuraavan kymmenen vuoden aikana. Suunnitellun ottoalueen pohjoispuolella on saman hakijan käytössä oleva maa-ainesten ottoalue.

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien puh. 044 794 5331 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen Mäntyharjun toimipaikassa, os. Sairaalantie 5, 52700 Mäntyharju 12.9. – 19.10.2023 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 19.10.2023 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi, sähköpostilla ymparistopalvelut@mikkeli.fi tai osoitteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa hakijan edustajalta, puh. 040 526 3473 ja ympäristötarkastajalta, puh. 044 794 5351.

Mikkelissä 12.9.2023