Kuulutus Ympäristölupa-/maa-aineslupahakemuksen muutoksesta

Kuulutusaika

4.5.2023 - 9.6.2023

Kuulutus

Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy hakee muutosta ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaiseen maa-aines- ja ympäristölupaan Kankaistenmaan ottoalueelle Mäntyharjun Hyyrylän kylään kiinteistölle 507-874-5-1, osoitteeseen Taimelantie 251.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta myönsi Kankaistenmaan ottoalueelle maa-aines- ja ympäristöluvan 25.9.2019 § 63.

Toiminnanharjoittaja esittää muutoshakemuksessaan, että ympäristöluvan lupamääräysten kohdasta 1 poistetaan louhinnan ja murskauksen kielto ajalla 1.6. – 15.8. Päivittäisiin louhinta-aikoihin ei haeta muutosta.

Perusteluina esitetään, että Kankaistenmaan ottoalueen louhinta- ja murskausalue sijaitsee mäkialueiden suojaamassa sijainnissa yli 500 metrin päässä Monikkalanlammen rannassa olevista asunnoista ja yli 800 metrin päässä Ahvenistonlammen rannassa olevista asunnoista.

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien puh. 044 7944702 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä Mikkelin kaupungin virastotalon 4. kerroksessa, os. Maaherrankatu 9 - 11, Mikkeli 5.5. – 9.6.2023 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 9.6.2023 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteella Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa hakijan edustaja Timo Suutariselta, puh. 0400 653 701 ja ympäristötarkastajalta, puh. 044 7944 702.

Mikkelissä 3.5.2023

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA