Kuulutus Ympäristölupa-/maa-aineslupahakemuksesta/ympäristöilmoituksesta

Kuulutusaika

10.3.2023 - 17.4.2023

Kuulutus

KUULUTUS

Maanrakennus L. Kurppa Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kallion ja kiven murskausta sekä kivenottotoimintaan liittyviä louhintatoimenpiteitä varten.

Toiminta sijoittuu Pertunmaalla Pertunmaan kylään Ojalan maa-ainesalueelle tilalle Kivikulma (588-410-11-509).

Kyseessä on olemassa olevan maa-ainesten ottamistoiminnan jatkaminen. Lupaa haetaan kymmenen vuoden ajalle. Ottoalueen kokonaispinta-ala on noin 5,1 ha. Alueelta suunnitellaan otettavaksi kalliokiviaineksia 100 000 m3 ktr.

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikön Mäntyharjun toimipaikassa, osoitteessa Sairaalantie 5, 52700 Mäntyharju 10.3. - 17.4.2023 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen 17.4.2023 mennessä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi, osoitteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli tai sähköpostitse ymparistopalvelut@mikkeli.fi. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa ympäristötarkastajalta, puh. 044 794 5331.

Mäntyharju 10.3.2023

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA