Kuulutus Ympäristölupa-/maa-aineslupahakemuksesta/ympäristöilmoituksesta

Kuulutusaika

20.1.2023 - 27.2.2023

Kuulutus

Savon Kuljetus Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa Mikkelin kaupungin Suonsaaren kylässä sijaitsevalle tilalle Hiekkamäki (491-409-5-8).

Kyseessä on olemassa olevan maa-ainesten ottamistoiminnan jatkaminen. Lupaa haetaan kymmenen vuoden ajalle. Ottoalueen kokonaispinta-ala on noin 2,2 ha. Alueelta suunnitellaan otettavaksi maa-aineksia (hiekkaa ja soraa) 60 000 m3 ktr.

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien puh. 044 794 5331 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikön Mikkelin toimipaikassa, osoitteessa Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli 20.1. - 27.2.2023 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 27.2.2023 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi, osoitteella Mik- kelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli tai sähköpostitse ymparistopalve- lut@mikkeli.fi. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa ympäristötarkastajalta, puh. 044 794 5331 tai hakijan edustajalta, puh. 044 727 2518.