Kuulutus Mikkelin kaupungin ympäristölupahakemuksesta

Kuulutusaika

5.1.2023 - 10.2.2023

Kuulutus

Mikkelin kaupunki hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa Kenkäveron jätevedenpuhdistamon purkumateriaalin käsittelylle ja välivarastoinnille kiinteistöllä 491-16-1-2 osoitteessa Pursialankatu 2 Mikkeli. 

Lisäksi haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Purkutyön on tarkoitus alkaa keväällä tai kesällä 2023. Betoni- ja tiilijätettä (noin 15 000 tn) murskataan alueella ajoittain 20 – 25 työvuoron aikana arkisin klo 7 – 18. Murske varastoidaan alueella kasoissa välivarastointisuunnitelman mukaisesti enintään kolmen vuoden ajan.                   

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien puh. 044 7944702 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimistossa Mikkelin kaupungin virastotalon 4. kerroksessa os. Maaherrankatu 9 – 11, Mikkeli 5.1. – 10.2.2023 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 10.2.2023 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa hakijan yhteyshenkilöltä, puh. 044 794 2515 ja ympäristötarkastajalta, puh. 044 794 4702.

Mikkelissä 3.1.2023

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA