Julkinen kuulutus ympäristöilmoituspäätöksestä. Ilmoitus melua aiheuttavasta toiminnasta; Maanrakennus Leppä Ky, Mäntyharju

Kuulutusaika

15.3.2024 - 22.4.2024

Kuulutus

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 7 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Maanrakennus Leppä Ky
Toiminta Seulakivien murskaus
Aika 13.3. - 27.3.2024 Murskausta tehdään maanantaista perjantaihin klo 6.00 - 22.00 välisenä aikana
Paikka Tila 507-423-2-139 Vihantasalmentie 422, Mäntyharju
 

 

 


Kuulutuksen julkaisupäivä on 15.03.2024.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 22.03.2024.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 22.04.2024.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 13.03.2024.
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut