Julkinen kuulutus melua aiheuttavasta tapahtumasta, Mikkeli

Kuulutusaika

11.5.2023 - 16.6.2023

Kuulutus

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 7 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Osuuskauppa Suur-Savo
Toiminta Ulkoilmakonsertit
Aika

20.-22.7.2023 St Michel Summerfest klo 18.00-01.00

28.7.2023 Saimaa Sounds goes Metal klo 18.00-01.00

Paikka Mikkelipuisto, Pursialankatu 5, Mikkeli
 

 

 


Kuulutuksen julkaisupäivä on 11.05.2023

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 17.05.2023

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 16.06.2023.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 09.05.2023
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut