Julkinen kuulutus, maa-aineslupa/Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy

Kuulutusaika

28.4.2022 - 6.6.2022

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 21.4.2022 §:ssä 41 maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen päätöksen koskien maa- ja kiviainesten ottamista Mäntyharjun kunnan Mynttilän kylässä tilalla  Sorakumpu 507-406-1-184 ja Timo Suutarisen yhteismetsä 507-874-5-1.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 28.4.2022

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 5.5.2022. Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, kesä-elokuussa ja arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 6.6.2022.

Mikkelissä 27.4.2022
Mikkelin seudun ympäristölautakunta