Julkinen kuulutus: Ympäristöpäällikön ympäristöilmoituspäätös

Kuulutusaika

16.5.2024 - 21.6.2024

Kuulutus

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 12 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Elektro Shamans ry
Toiminta Ulkoilmatapahtuma
Aika 18.7. - 21.7.2024. Kosmos Festivaali 2024, ulkoilmatapahtuma missä soitetaan musiikkia kuudella lavalla, myös öisin.
Paikka Mikkeli Närhiläntie 486, kiinteistö 491-543-17-1
 

 

 


Kuulutuksen julkaisupäivä on 16.5.2024.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 22.5.2024.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 21.6.2024.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 15.5.2024
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut