Julkinen kuulutus: Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös; Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta; Monitaidetapahtuma Otawala, Mikkeli

Kuulutusaika

11.6.2024 - 17.7.2024

Kuulutus

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 19 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta

Ilmoituksen laatija Elisa Hillgrèn
Toiminta Otawala-niminen monitaidetapahtuma/ulkona soitettava musiikki
Aika 01.08. - 04.08.2024. Musiikkiesityksiä ja ulkotiloissa olevaa ohjelmaa 2.8 ja 3.8.2024 klo 12-24.
Paikka Vanhan Otavan koulutilan alue, Koulutilantie 2, Mikkeli
 

 

 


Kuulutuksen julkaisupäivä on 11.06.2024.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 18.06.2024.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 17.07.2024.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 07.06.2024.
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut