Julkinen kuulutus: Ympäristöpäällikön päätöksestä, eläinsuojan ympäristöluvan rauettaminen tilalla Laasola

Kuulutusaika

31.10.2023 - 7.12.2023

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristöpäällikkö on tehnyt 30.10.2023 §:ssä 20, ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 88 §:n mukaisen päätöksen koskien eläinsuojan ympäristöluvan rauettamista Mikkelin kaupungin Ristiinassa tilalla Laasola (696-420-006-0020-C).

Kuulutuksen julkaisupäivä on 31.10.2023.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 07.11.2023. Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, kesä-elokuussa ja arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 07.12.2023.

Mikkelissä 31.10.2023.
Mikkelin seudun ympäristölautakunta