Julkinen kuulutus: Ympäristöpäällikön päätöksestä: Eläinsuojan ympäristöluvan rauettaminen, Tiina ja Asko Viljanen Oy, Mikkeli

Kuulutusaika

31.10.2023 - 7.12.2023

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristöpäällikkö on tehnyt  30.10.2023 §:ssä 22, ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 88 §:n mukaisen päätöksen koskien eläinsuojan ympäristöluvan rauettamista 1.11.2023 alkaen Mikkelin kaupungin Olkkolanniemen kylässä tiloilla Hietala (491-437-2-249) ja Maunola (491-437-2-126).

Kuulutuksen julkaisupäivä on 31.10.2023.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 07.11.2023. Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, kesä-elokuussa ja arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 07.12.2023.

Mikkelissä 31.10.2023.
Mikkelin seudun ympäristölautakunta