Julkinen kuulutus: Ympäristöpäällikön muutosilmoituspäätös melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta; Paalutustyö, Soimu Oy, Mikkeli

Kuulutusaika

6.6.2024 - 15.7.2024

Kuulutus

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 16 Muutosilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Rakennusliike Soimu Oy
Toiminta Paalutustyöt
Aika 23.4. - 12.7.2024 sekä 30.9. - 25.10.2024. Työtä tehdään maanantaista perjantaihin klo 7 - 18.
Paikka Mikalon kerrostalokohde, Mannerheimintie 10, Mikkeli
 

 

 


Kuulutuksen julkaisupäivä on 06.06.2024.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 13.06.2024.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 15.07.2024.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 04.06.2024.
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut