Julkinen kuulutus. Ympäristöluvan muutoshakemus/Maanrakennus Pajunen Ay, Mikkeli

Kuulutusaika

22.9.2022 - 28.10.2022

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 15.9.2022 §:ssä 81 ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n mukaisen päätöksen muutoshakemukseen koskien ympäristöluvan lupamääräystä kallion louhinnan ja louheen murskausta kesäajan toiminta-aikana.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 22.9.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 28.9.2022. Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, kesä-elokuussa ja arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 28.10.2022.

Mikkelissä 21.9.2022
Mikkelin seudun ympäristölautakunta