Julkinen kuulutus: Mikkelin seudun ympäristölautakunnan maa-aineslupapäätöksestä Kuljetus J.Mäkelä ja J.Viiala Oy, Kangasniemi

Kuulutusaika

24.6.2024 - 31.7.2024

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 13.06.2024 §:ssä 66 maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen päätöksen koskien  maa-ainesten ottamista Kangasniemen kunnassa sijaitsevalla kiinteistöllä Siikajärvelä 213-413-7-20.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 24.06.2024.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 01.07.2024. Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, kesä-elokuussa ja arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on maa-aineslain (555/1918) 20 a §:n mukainen. Valitusaika päättyy 31.07.2024.

Mikkelissä 20.06.2024
Mikkelin seudun ympäristölautakunta