Julkinen kuulutus. Maa-aineslupa ja ympäristölupa/Suomen Maansiirto Oy

Kuulutusaika

24.5.2024 - 1.7.2024

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 16.5.2024 §:ssä 58 maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen päätöksen koskien maa- ja kiviainesten ottamista sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen päätöksen koskien kallion louhintaa ja kiven murskausta Mikkelissä Kukkovuoren maa-ainesalueella, tilalla Kivinen 491-473-1-82 osoitteessa Kokkosenlahdentie, Mikkeli.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 24.5.2024.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 30.5.2024. Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, kesä-elokuussa ja arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 1.7.2024.

Mikkelissä 23.5.2024
Mikkelin seudun ympäristölautakunta