Julkinen kuulutus: Maa-aineslupa, Kattilanharju, Pertunmaan kunta

Kuulutusaika

1.2.2024 - 9.3.2024

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 25.1.2024 §:ssä 8 maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen päätöksen koskien maa-ainesten ottamista Pertunmaan kunnassa tilalta Kattilanharju (588-409-1-49)

Kuulutuksen julkaisupäivä on 01.02.2024.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 08.02.2024. Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, kesä-elokuussa ja arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 09.03.2024.

Mikkelissä 01.02.2024.
Mikkelin seudun ympäristölautakunta