Julkinen kuulutus. Maa-aineslupa/T&O Hämäläinen Oy, Kukkomäen maa-ainesalue, Mikkeli

Kuulutusaika

24.5.2024 - 1.7.2024

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 16.5.2024 §:ssä 57 maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen päätöksen koskien maa-ainesten ottamista Mikkelin kaupungin Anttolassa tilalla Reposenkangas (491-431-6-5).

Kuulutuksen julkaisupäivä on 24.5.2024

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 30.5.2024. Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, kesä-elokuussa ja arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 1.7.2024.

Mikkelissä 23.5.2024
Mikkelin seudun ympäristölautakunta