Julkinen kuulutus. Maa-aines- ja ympäristölupa/Destia Oy, Mikkeli

Kuulutusaika

22.9.2022 - 28.10.2022

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 15.9.2022 §:ssä 80 maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen päätöksen maa- ja kiviainesten ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen päätöksen kiviainesten murskaukseen ja puhtaiden maa- ja kiviainesten vastaanottoon ja kierrätykseen tilalla Valkiajärvi 491-418-31-1.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 22.9.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 28.9.2022. Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, kesä-elokuussa ja arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 28.10.2022.

Mikkelissä 21.9.2022
Mikkelin seudun ympäristölautakunta