Julkinen kuulutus. Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Itkonlahti/Hännikäinen ottoalue Mikkeli, Sora- ja Betoni V. Suutarinen Oy

Kuulutusaika

24.6.2022 - 1.8.2022

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 16.6.2022 §:ssä 58 maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen päätöksen koskien maa- ja kiviainesten ottamista sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen päätöksen koskien kallion louhintaa ja kiven murskausta Mikkelin kaupungin Suomenniemellä Itkonlahti/Hännikäinen ottoalueella tilojen 491-507-1--6 Itkonlahti ja 491-874-3-1 Hännikäisen yhteismetsä alueella.
Kuulutuksen julkaisupäivä on 24.6.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 30.6.2022. Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, kesä-elokuussa ja arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 1.8.2022.

Mikkelissä 23.6.2022
Mikkelin seudun ympäristölautakunta