Julkinen kuulutus. Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Maansiirto Marttinen Oy

Kuulutusaika

6.5.2022 - 13.6.2022

Kuulutus

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 12 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Maansiirto Marttinen Oy
Toiminta Eteläisen aluekoulun rakennustyömaahan liittyvä paalutus.
Aika

1.6. - 30.8.20222. Paalutusta tehdään maanantaista perjantaihin klo 7 - 20. Varsinaisen paalutuksen tehollinen työaika on noin 4 viikkoa.

Paalutuksen pohjatöihin, paalujen katkaisuun ja tasaukseen liittyvät esi- ja jälkityöt sisältyvät ilmoitukseen.

Paikka Rinnekatu 8, Mikkeli
 

 

 

 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 6.5.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 13.5.2022.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 13.6.2022.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 5.5.2022
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut