Julkinen kuulutus: Ilmoitus melua aiheuttavasta toiminnasta; Destia Oy, Hirvensalmi

Kuulutusaika

2.7.2024 - 8.8.2024

Kuulutus

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 23 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Destia Oy
Toiminta Kallion murskaus
Aika Murskauksen kesto noin viisi päivää heinäkuun alussa 2024
Paikka Kauniston kallioalue kiinteistöllä 97-408-2-22, HIrvensalmi
 

 

 


Kuulutuksen julkaisupäivä on 02.07.2024.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 09.07.2024.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 08.08.2024.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 28.06.2024
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut