Julkinen kuulutus: Ilmoitus melua aiheuttavasta tapahtumasta; Extreme Custom Ry, Mikkeli

Kuulutusaika

27.6.2024 - 2.8.2024

Kuulutus

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 21 Ilmoitus melua aiheuttavasta tapahtumasta

Ilmoituksen laatija Extreme Custom Ry
Toiminta EC Car Show -autonäyttely ja autohifikilpailut
Aika Lauantaina 03.08.2024 klo 10 - 18 välisenä aikana. 
Paikka Visulahden Matkailukeskus, os. Visulahdentie 1, Mikkeli
 

 

 


Kuulutuksen julkaisupäivä on 27.06.2024.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 04.07.2024.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 02.08.2024.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 25.06.2024.
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut