Julkinen kuulutus. Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Kerran Nii Oy

Kuulutusaika

23.6.2022 - 29.7.2022

Kuulutus

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 16 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Kerran Nii Oy
Toiminta Ulkoilmakonsertit
Aika 8.-9.7.2022 klo 16:00 - 23:30
Paikka Laiturikatu 2, Mikkeli
 

 

 


Kuulutuksen julkaisupäivä on 23.6.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 29.6.2022.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 29.7.2022

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 21.6.2022
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut