Julkinen kuulutus/Ympäristölupapäätös 20.4.2023, Puijon Romu Oy

Kuulutusaika

28.4.2023 - 5.6.2023

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 20.4.2023 §:ssä 45 ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen päätöksen koskien romuttamon toimintaa osoitteessa Salttisenkatu 2 Mikkeli, kiinteistö 491-419-1-344.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 28.4.2023.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 4.5.2023.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 5.6.2023.

Mikkelissä 27.4.2023
Mikkelin seudun ympäristölautakunta