Julkinen kuulutus.Ympäristölupa - Noitalansuon Biokaasu Oy

Kuulutusaika

25.8.2022 - 30.9.2022

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 18.8.2022 §:ssä 70 ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen päätöksen koskien Biokaasulaitosta kiinteistöllä 588-406-2-229 osoitteessa Kutomakuja, Kuortti Pertunmaa.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 25.8.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 31.8.2022. Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, kesä-elokuussa ja arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 30.9.2022.

Mikkelissä 24.8.2022
Mikkelin seudun ympäristölautakunta