Julkinen kuulutus/Maa-aineslupa 20.4.2023, Mikkelin Autokuljetus Oy, Mikkeli

Kuulutusaika

28.4.2023 - 5.6.2023

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 20.4.203 §:ssä 47 maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen päätöksen koskien soran ja hiekan ottamsita Mikkelin kaupungin Ihastjärven kylässä sijaitsevilla tiloilla Petäjämäki (491-401-12-31) ja Karnu (491-401-11-35).

Kuulutuksen julkaisupäivä on 28.4.2023.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 4.5.2023.
Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi
Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 5.6.2023.

Mikkelissä 27.4.2023
Mikkelin seudun ympäristölautakunta