Jukinen kuulutus. Ympäristöluvanvaraisen toiminnan muutos; BioHauki Oy, Mikkeli

Kuulutusaika

27.5.2022 - 4.7.2022

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 19.5.2022 §:ssä 48 ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n mukaisen päätöksen ympäristöluvan muuttamista koskevassa asiassa. Muutos koskee biokaasulaitoksen jätevesilietteen vastaanottoa kiinteistöllä Biohauki 491-451-20-10, osoitteessa Ursuksentie 14, Haukivuori.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 27.5.2022

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 3.6.2022. Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, kesä-elokuussa ja arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 4.7.2022.

Mikkelissä 25.5.2022
Mikkelin seudun ympäristölautakunta