Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Kosmos Festival Ristiina 2022

Kuulutusaika

13.4.2022 - 20.5.2022

Kuulutus

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 8 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Elektro Shamans ry
Toiminta Kosmos Festival 2022
Aika 7.7.2022 klo 18:00 alkaen sunnuntaihin 10.7.2022 klo 18:00 saakka. Musiikkia soitetaan myös öisin.
Paikka Kiinteistö Päätalo 491-543-17-1, osoite Raitinpurontie 171, Ristiina.


Kuulutuksen julkaisupäivä on 13.4.2022

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 20.4.2022.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 20.5.2022.
Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 12.4.2022
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut