Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta; Tiilipiippu ry, Mikkeli

Kuulutusaika

28.7.2022 - 2.9.2022

Kuulutus

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 21 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Tiilipiippu Oy
Toiminta Ulkotapahtuma, jossa soitetaan musiikkia.
Aika 29.-30.7.2022 - Perjantaina tapahtuma klo 21:00 - 02:30 ja lauantaina klo 21:00 - 04:30.
Paikka Kutterikuja 3, Haukivuori
 

 

 


Kuulutuksen julkaisupäivä on 28.7.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 3.8.2022.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 2.9.2022.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 26.7.2022
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut