Rakentamisen poikkeamislupia

Kuulutusaika

6.6.2024 - 24.6.2024

Kuulutus

MliDno-2024-1421

MliDno-2024-2185

MliDno-2024-1420
10.03.00.04

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia):

---

Talousrakennuksen ja teknisen tilan rakentaminen kiinteistölle Hiekkaketvele 491-516-7-144

---  

Vajan ja katosrakennuksen rakentaminen kiinteistölle Lempiniemi 491-556-2-3

---

Kielteinen päätös lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi pysyvän asumisen rakennukseksi kiinteistöllä Ketvekukkula 491-512-2-118

---

Nämä päätökset annetaan julkipanon jälkeen 7.6.2024, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 24.6.2024 klo 15 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue