Rakentamisen poikkeamislupia

Kuulutusaika

22.9.2022 - 7.10.2022

Kuulutus

MliDno-2022-3713

MliDno-2022-2422
10.03.00.04

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia):

---

Paritalon rakentaminen kiinteistölle 491-5-13-354

---

Lomarakennuksen rakentaminen kiinteistölle Ilveslahti 491-468-2-5

---

Nämä päätökset annetaan julkipanon jälkeen 23.9.2022, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 7.10.2022 klo 16 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue