Rakentamisen poikkeamislupa

Kuulutusaika

19.5.2023 - 5.6.2023

Kuulutus

MliDno-2023-1613
10.03.00.04

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa):

---

Lomarakennuksen rakentaminen kiinteistölle Nykälänranta 491-495-20-3

---

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.5.2023, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 5.6.2023 klo 16 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue