Poikkeamislupapäätös ja/tai suunnittelutarveratkaisu

Kuulutusaika

5.5.2022 - 20.5.2022

Kuulutus

MliDno-2022-1137

MliDno-2022-1880

MliDno-2022-1892

10.03.00.04

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia):

---

Loma-asunnon, varaston ja kesäkeittiön rakentaminen kiinteistölle Välke 491-488-4-4

Kielteinen päätös loma-asunnon, varaston ja saunan rakentamiseksi kiinteistölle Halola 491-488-4-8

---

Talousrakennuksen rakentaminen kiinteistölle 491-524-1-43

---

Lomarakennuksen rakentaminen kiinteistölle Päiväranta 491-467-5-42

---

Nämä päätökset annetaan julkipanon jälkeen 6.5.2022, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 20.5.2021 klo 16 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue